Zrównoważony rozwój

W codziennej działalności dbamy, aby dynamika zmian, jakie towarzyszą naszemu rozwojowi rynkowemu, nie zaburzyła dbałości o kluczowe aspekty zrównoważonego rozwoju, za jakie uważamy: dbałość o środowisko naturalne oraz bezpośredni i pośredni wpływ naszej działalności na jednostki i lokalne społeczności, w których prowadzimy operacje biznesowe.

W raportowanym okresie Grupa bądź spółki wchodzące w jej skład otrzymały liczne nagrody i wyróżnienia. Zostały one zaprezentowane w trzech kategoriach: korporacyjne, regionalne i lokalne oraz nagrody dla spółek Grupy.

Nagrody korporacyjne

 • Lista 500 dziennika „Rzeczpospolita”

  W XXII edycji prestiżowego rankingu największych polskich przedsiębiorstw Śnieżka uplasowała się na 397. pozycji, awansując o 45 miejsc w porównaniu z ubiegłym rokiem. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wypracowane przez wszystkie spółki należące do Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2019 roku wyniosły 717,1 mln zł – to ich znaczący wzrost o 22,2% przełożył się na wyraźny awans w rankingu. Lista 500 przygotowywana corocznie przez dziennik „Rzeczpospolita” bazuje na rocznych przychodach największych firm w Polsce ze sprzedaży.

 • „Najważniejsze firmy dla Polski” dziennika „Rzeczpospolita”

  Śnieżka została uhonorowana wyróżnieniem w rankingu „Najważniejsze firmy dla Polski”, powstałym z okazji stulecia wydawania dziennika „Rzeczpospolita”. Jako czołowy producent farb i lakierów w Polsce Spółka otrzymała wyróżnienie w branży budowanej, w ramach której uwzględniono zarówno firmy produkujące materiały budowlane, jak i deweloperów. Pomimo dużej konkurencji kapituła doceniła m.in. pozycję rynkową Śnieżki i rozpoznawalność jej marki. Nagrody główne zostały przyznane w trzech kategoriach: grupa kapitałowa, przedsiębiorstwo indywidualne oraz firma rodzinna. Kapituła przyznała także wyróżnienia w 13 różnych branżach, a analizie zostały poddane wyniki finansowe firm za lata 2017–2019 (w przypadku grup kapitałowych wzięto pod uwagę wyniki skonsolidowane). W zestawieniu uwzględniono spółki, których przychody w 2019 roku przekroczyły 500 mln zł. W rankingu uhonorowano również firmy z ponad 100-letnią tradycją oraz te, które w ocenie kapituły wyróżniły się podczas epidemii COVID-19.

 • Mistrzowie eksportowej ekspansji dziennika „Rzeczpospolita”

  W zestawieniu zostały uwzględnione przedsiębiorstwa, które w latach 2017–2019 nie tylko zwiększyły sprzedaż zagraniczną, lecz także poprawiły swoje wyniki finansowe. W 2019 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka wypracowała na zagranicznych rynkach przychody ze sprzedaży w wysokości 236,6 mln zł, co stanowiło wzrost o 80,6% w porównaniu z poprzednim rokiem. Dzięki temu spółka zajęła 43. pozycję na liście. By stworzyć ranking, redakcja dziennika „Rzeczpospolita” przeanalizowała sprawozdania finansowe 231 spółek oraz otrzymane od nich ankiety. Pod uwagę wzięto osiem wskaźników – były to m.in. wzrost eksportu, wartość sprzedaży zagranicznej, jej udział w przychodach ogółem czy rentowność sprzedaży.

 • Ranking największych polskich firm prywatnych magazynu „Forbes”

  Już po raz piąty Śnieżka pojawiła się w prestiżowym zestawieniu największych firm prywatnych w Polsce, awansując na 62. miejsce w rankingu. Wartość Śnieżki wyceniono na 1 296 mln zł, co daje wzrost o 46% w porównaniu z ubiegłorocznym zestawieniem. Na awans wpłynęły m.in. lepsze wyniki finansowe czy efekt zredukowania przez nią zadłużenia netto. Ranking „100 Największych Polskich Firm Prywatnych” jest przygotowywany od 2016 roku przez magazyn „Forbes”. Prezentuje najbardziej wartościowe spółki, w których większościowy udział należy do polskiego przedsiębiorcy, oraz te, w których polski przedsiębiorca aktywnie zarządza lub kontroluje spółkę z poziomu zarządu lub rady nadzorczej. W zestawieniu są ujmowane zarówno spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, jak i te nienotowane na warszawskim parkiecie giełdowym.

 • Lista „Największych Polskich Prywatnych Inwestorów za Granicą” magazynu „Forbes”

  Śnieżka znalazła się na 21. miejscu zestawienia „Największych Polskich Prywatnych Inwestorów za Granicą”. Decydującą inwestycją, która ma obecnie największy wpływ na sprzedaż zagraniczną Śnieżki, był zakup większości udziałów w Poli-Farbe. Wartość aktywów zagranicznych Śnieżki wyniosła 413 mln zł, co oznacza wzrost o 173 mln zł w porównaniu z zestawieniem z roku poprzedniego. Lista „Największych Polskich Prywatnych Inwestorów za Granicą” to inicjatywa zapoczątkowana przez redakcję miesięcznika „Forbes”. W całym rankingu uwzględnionych jest 25 przedsiębiorstw znajdujących się w czołówce firm inwestujących poza granicami naszego kraju.

 • „Najbardziej Wiarygodni w Polskiej Gospodarce”

  Śnieżka została laureatem nagrody „Najbardziej wiarygodna firma”, której pomysłodawcą jest agencja informacyjna ISBnews. Kapituła konkursu honoruje osoby, instytucje i firmy, które znane są m.in. ze wzmacniania polskiej marki w świecie, transparentności i uczciwości wobec otoczenia biznesowego czy realizacji zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Nagrody przyznawane są od 2019 roku. W 2020 roku wyróżnienia wręczono w 11 kategoriach, m.in.: najbardziej wiarygodny prezes, najbardziej wiarygodna firma i najbardziej wiarygodny pracodawca.

 • „50 najlepszych pracodawców w Polsce” w dobie COVID-19

  Redakcja tygodnika „Wprost” przygotowała specjalny ranking poświęcony najlepszym pracodawcom w Polsce w dobie COVID-19. Wśród nich znalazła się także Śnieżka jako jedna z dwóch firm posiadających główne zakłady produkcyjne zlokalizowane w województwie podkarpackim. Klasyfikacja powstała w oparciu o bazę danych wyspecjalizowanej firmy oraz ankiety. Najważniejszym kryterium była odpowiedź na pytanie, jak firmy chronią swoich pracowników w dobie epidemii i jak działają w ekstremalnie trudnych czasach. Łącznie w rankingu wyróżniono 50 przedsiębiorstw.

 • Wyróżnienie w raporcie FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

  W 18. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, którego celem jest promowanie idei zrównoważonego rozwoju, znalazły się dwa projekty społeczne Śnieżki – „Koloratorium” oraz „Dziecięcy świat w kolorach”. Raport prezentuje praktyki realizowane przez polskie firmy, przypisując je do poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Inicjatywa „Dziecięcy świat w kolorach” jest związana z celem trzecim: „dobre zdrowie i jakość życia”, a „Koloratorium” – z celem czwartym: „dobra jakość edukacji” oraz jedenastym: „zrównoważone miasta i społeczności”. Raport autorstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu to cykliczna publikacja wydawana od 2002 roku. Metodologia publikacji bazuje na międzynarodowej normie ISO 26000, która wyróżnia 7 obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu.

 • Ranking Producentów Magazynu Builder

  Śnieżka awansowała na 29. miejsce w branżowym rankingu producentów magazynu „Builder”, a tym samym – 1. miejsce wśród wytwórców farb. Zestawienie obejmuje 100 największych producentów materiałów budowlanych i wykończeniowych (w tym dekoracyjnych), prowadzących działalność w Polsce. Lista jest częścią projektu „Build the Future”, mającego na celu wzrost transparentności polskiej branży budowlanej oraz zaufania do niej. Śnieżce wysokie miejsce zapewniły skonsolidowane przychody ze sprzedaży za 2019 rok, w tym dynamika ich wzrostu. O pozycji w rankingu decydują wyniki sprzedażowe i finansowe osiągnięte w danym roku, a także suma aktywów.

Nagrody regionalne i lokalne

 • „Złota Setka Firm Podkarpacia”

  Śnieżka awansowała na 15. miejsce zestawienia „Złota Setka Firm Podkarpacia” – listy najprężniej działających przedsiębiorstw w tym regionie Polski. O miejscu w rankingu decyduje kilka parametrów, m.in. przychody ze sprzedaży, wartość eksportu oraz zatrudnienie w analizowanym okresie. Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Śnieżka wyniósł 62,7 mln zł, co pozwoliło na zajęcie miejsca wśród 10 najzyskowniejszych firm Podkarpacia. W 2020 roku, po raz pierwszy w historii Złotej Setki, autorzy wyróżnili również podkarpackie firmy za szczególne osiągnięcia. W tym zaszczytnym gronie znalazła się Śnieżka, która została doceniona za działalność badawczo-rozwojową oraz skuteczne stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Zajęła również 4. miejsce na liście spółek giełdowych Podkarpacia. „Złota Setka Firm Podkarpacia” to ranking przygotowywany od 2007 roku przez „Gazetę Codzienną Nowiny” przy współudziale podkarpackiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

 • „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza”

  Nagrody dla najdynamiczniej rozwijających się firm z Podkarpacia są przyznawane od dziewiętnastu lat. Tym razem Śnieżka została wyróżniona statuetką „Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej” w kategorii „Ekspansja Międzynarodowa” za zagraniczne osiągnięcia. Przy ocenie kapituła konkursu bierze pod uwagę szereg kryteriów, takich jak wielkość i rentowność sprzedaży, eksport, innowacyjność, zatrudnienie i dbałość o pracownika, relacje z kontrahentami, wpływ na środowisko oraz działalność charytatywną i na rzecz społeczności lokalnej. Organizatorem konkursu jest Centrum Promocji Biznesu przy współpracy z Wojewodą Podkarpackim i Marszałkiem Województwa Podkarpackiego.

Nagrody dla spółek Grupy

 • „Sumienni płatnicy podatków 2019”

  Śnieżka-Ukraina znalazła się na liście 40 przedsiębiorstw na tamtejszym rynku, które otrzymały nagrodę „Sumienni płatnicy podatków 2019”, przyznaną w roku 2020. Spółka została wyróżniona jako duże przedsiębiorstwo w kategorii „Przemysł” ze względu na wykazanie wysokich wskaźników skutecznego działania, dyscyplinę w przestrzeganiu ukraińskich przepisów podatkowych, uczestnictwo w różnych inicjatywach społecznych, dbanie o dobro swoich pracowników oraz prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej na zasadach otwartości i uczciwości.

 • „Liderzy Sukcesu 2019”

  W 2020 roku Śnieżka-Ukraina zdobyła zaufanie i uznanie jury oraz konsumentów w konkursie „Liderzy Sukcesu 2019”. Znalazła się w gronie 47 uczestników plebiscytu dzięki wysokiej ocenie ukraińskich konsumentów, ekspertów oraz znanych osobistości i zdobyła wyróżnienie „Absolutnego Lidera Sukcesu” w kategorii „Farba”. Respondenci z Ukrainy co kwartał mają możliwość brania udziału w głosowaniu na swoje ulubione marki, wyznaczając tym samym liderów w rankingu.