O nas

Jesteśmy jednym z liderów rynku farb oraz preparatów do ochrony i dekoracji różnego rodzaju podłoży w Polsce, na Węgrzech, na Ukrainie i na Białorusi. Należymy do grona 25 największych producentów farb w Europie.

Istotnym wsparciem w efektywnej realizacji założeń strategicznych jest wypracowany w Spółce, przy zaangażowaniu jej całego zespołu, katalog wartości organizacyjnych, będący integralną częścią budowania w Spółce kultury wysokiego zaangażowania. Wartości organizacyjne FFiL Snieżka SA stanowią jej DNA – wyznaczają zasady działania i fundamenty postaw na wszystkich szczeblach organizacji i wspierają̨ jednocześnie sposób realizacji ambitnych celów biznesowych. Wartości organizacyjne są implementowane do spółek Grupy.